LG-Bonvenon
plena pagho

La mirinda vojaĝo de Nils Holgersson de Selma Lagerlöf aperis ĉe Fonto en esperanta traduko de Sten Johansson

 

Karaj amikoj,

Leciono de humaneco, skribas Silvia Moritz, pri recenzita libro... lecionon de Esperanto liveras Miguel Fernández okaze de romano de Nemere... 'leciono de psikanalizo' de d-ro Gérard Patureaux... 'leciono pri vojaĝarto' de Peter Browne... 'leciono pri bibliaj interpretoj' de Tortel... Niaj artikolistoj gvidas nin al multaj atentigaj temoj. Dankegon al ĉiuj kiuj kontribuis al kreado de LG105.

Ĉu vi rimarkis ke tiu ĉi kajero estas la kvina kun novaspekta kovrilpaĝo? Pluraj el vi letere gratulis nin pro la renovigo. La gratulojn mi transdonas al Jean-Pierre Kavla, kiu respondecas pri la plaĉa modernigo.

Ĉu vi rimarkis la OSIEK-proponilon aldonitan al la antaŭa LG? Se vi estas ano de la societo, aŭ se vi decidas aniĝi por apogi la esperantan kulturon, ne forgesu sendi viajn du proponojn por la premio antaŭ la 1a de majo. Dankon.

Madeleine de ZILAH

La Gazeto n.105
2003.03.15
Enhavo


Aŭtoroj

Peter BROWNE,  Nora CARAGEA,  Robert CHEVALLIER,  Petro CHRDLE,  Miguel FERNÁNDEZ,  Lina GABRIELLI,  HASZPRA Ottó,  Basil HUNTING,  Ginta LIATUKAITE,  Kris LONG,  Magda Lena,  Silvia MORITZ,  Gérard PATUREAUX,  Manuel de SEABRA,  Jean-Luc TORTEL,  Eugene de ZILAH

K
A
R
A
J


L
E
G
A
N
T
O
J


LG-105   Enhavo

 

 • Internaciaj lingvoj kaj la Lingvo Internacia   p. 3   [Red-vortoj]
  Eugene de ZILAH
 • Fina solvo por supersignoj   p. 6   [Leteroj]
  Robert CHEVALLIER
 • Dek jarojn post la Romano de Bronŝtejn   p. 7   [Nia vivo]
  Ginta LIATUKAITE
 • Pri lingvo-lernado : psikanalizaj vidpunktoj   p. 8   [Nia kulturo]
  Gérard PATUREAUX
 • Poemo de Basil Hunting   p. 15   [Nia kulturo]
  Basil HUNTING, prezentas Kris LONG
 • Tra la lando de Pancho Villa   p. 16   [Nia historio]
  Peter BROWNE
 • Bibliaj dissencoj   p. 18   [Nia lingvo]
  Jean-Luc TORTEL
 • Triopa utilo de esperanto   p. 19   [Nia lingvo]
  HASZPRA Ottó
    el la hungara
 • KVE-105   p. 19   [Ludoj]
  Magda Lena
 • Proverbo-ĉifro 'pĉ-105'   p. 21   [Ludoj]
  Nora CARAGEA
 • Kadre de Nemere-aĴo, iomete pri Esperanta literaturo kaj aliaj artoj   p. 22   [Ni legis]
  legis Miguel FERNÁNDEZ
    pri Fermita urbo (La) de NEMERE István, IEM, 2000 - 240p
 • Leciono de humaneco   p. 25   [Ni legis]
  recenzas Silvia MORITZ
    pri Kuniberto kaj Kilewamba de Gudrun PAUSEWANG, tradukita de Nora CARAGEA, Frankfurt, 2001 - 112p
 • Neleĝa infano   p. 26   [Rakontoj]
  Lina GABRIELLI
    originala rakonto
 • 1949 patrina amo   p. 29   [Rakontoj]
  Manuel de SEABRA
    el aperonta romano Malamu vin unu la alian!
 • Ek al IEK... kaj jam antaŭe al EKOTUR   p. 30   [Nia vivo]
  Petro CHRDLE
 • Ĉu vi jam scias...?   p. 31   [Ĉu vi jam scias...?]
    pri Kvinpetalo, libroj...

LG-105   Enhavo

LG-105© La Gazeto - 2003.03.15 - 2003.06.01. Viajn rimarkojn al TTT-red.