LG-Bonvenon
plena pagho

Vinko OŜLAK: Kie estas via frato, Habel?
- - -
Pliaj proponoj por OSIEK-premio 1996:
A. Sekelj, Blanke, Gionco, Wennergren

 

Karaj Gazetanoj,

Nia ĉifoje spotata verkisto Vinko Oŝlak vortigas dubojn pri la valoro aŭ efikeco verki en Esperanto. Li ne solas. Tamen, ni kiuj sopiras spirit-levigan, ĝojigan, kaj edifan inspiron ja sentas dankemon, kiam ni trovas antaŭ ni ĝuste tian ĉi kuraĝigan verkon. Ĉi tial ni dankas s-ron Oŝlak, ke li forŝovis siajn dubojn niacele. Iom kontraŭ-kutime longan por LG, ni tamen tuj emis ĝin prezenti al vi. Ke liaj valoraj pensoj disradiu al ĉiuj lingvejoj.

Ni ankaŭ profite povas repensi pri la kriterioj kaj implicoj de la koncepto 'mondliteraturo', helpe de fragmento el giganta verko tiutema de Antal SZERB; ĝin tradukis por vi nia redaktoro.

Aliaj pensopecoj fontdiversaj: tagpensoj de Meva, la graveco de leterpensoj laŭ Andrei CODRESCU danke al Ionel, kaj plurtemaj pensoj plukotaj el niaj legamaj, dankindaj recenzistoj.

Legu, do; vi pensopike ĝuos...

La redaktejo

La Gazeto n.64
1996.04.30
Enhavo


Aŭtoroj

Andrei CODRESCU,  EdZ,  Aldo de' GIORGI,  Claus J. GÜNKEL,  Wolfgang GUNTHER,  K JAKOBO,  MAO Zifu,  Meva MARON,  Ulrich MATTHIAS,  Ionel ONET,  Vinko OŜLAK,  Antal SZERB,  Blazio VAHA,  Eugene de ZILAH

K
A
R
A
J


L
E
G
A
N
T
O
J


LG-64   Enhavo

 

 • Civilizo, civilizacio, kulturo   p. 3   [Red-vortoj]
  Eugene de ZILAH
 • KVE-64   p. 4   [Ludoj]
 • Leteroj   p. 5   [Leteroj]
  Wolfgang GUNTHER, MAO Zifu, Aldo de' GIORGI, Blazio VAHA
 • El taglibro   p. 6   [Nia kulturo]
  Meva MARON
 • Laŭde pri...   p. 8   [Revuoj]
    pri Hejmoj,
    pri Brazila Esperantisto,
    pri Sennaciulo,
 • Kie estas via frato, Habel?   p. 9   [Specialaj numeroj]
  Vinko OŜLAK
 • Kio estas mondliteraturo?   p. 25   [Nia kulturo]
  Antal SZERB, EdZ
 • IEK '96 en Pribylina, Slovakujo   p. 26   [Kien ni iros?]
 • Leteroj   p. 27   [Leteroj]
  Andrei CODRESCU, Ionel ONET
 • Romanĉe   p. 28   [Ni legis]
  Claus J. GÜNKEL
    pri Retoromanĉa (La) de Arthur BAUR, Bellinzona, 1984, 59p., 23 eŭrooj
 • ŜPB-64   p. 29   [Ludoj]
  K JAKOBO
 • La motivoj de la teroristoj   p. 30   [Ni legis]
  Ulrich MATTHIAS
    pri Floroj de l' krepusko (La) de Serĝo ELGO, LF Lausanne, Svisujo, 1995, 167p, 14 eŭrooj
 • Eta tamen ampleksa   p. 30   [Ni legis]
  MAO Zifu
    pri Ĉar Ŝi Amis Germanan Soldaton de Gottfried HOFSTÄTTER, Aŭstrujo, 1994, 56p., 4 eŭrooj
 • Ĉu vi jam scias...?   p. 31   [Ĉu vi jam scias...?]

LG-64   Enhavo

LG-64© La Gazeto - 1996.04.30 - 2001.01.07. Viajn rimarkojn al TTT-red.