LG-Bonvenon
plena pagho

OSIEK-Konferenco 1999 en Metz, Franci, 17-23 julio temo: Mono kaj Civilizo

 

Karaj Legantoj,

Post unu semajno estos la Zamenhof-tago. Tiu ĉi memortago instigis vian redaktoron elmeti la demandon: ĉu nia Majstro estis geniulo?

Ĉu laŭ tradicio dezirata de Zamenhof vi akiros unu novan libron ĉi-monate? LG sukcesis lokigi 5 recenzojn pri libroj kiuj povus pliriĉigi vian librobreton. Bedaŭrinde aliaj recenzoj jam pretaj aperos nur venontjare.

Ni ĝojas retrovi kontribuon de iama kunlaboranto Olga KERZIOUK, kaj bonvenigi novan artikoliston Jean DOUBLET: li meditas pri la tikla problemo de transskribo de japanaj kaj ĉinaj nomoj. Ni krome dankas lin pro la bela letero de William AULD, Mia dumenseco.

Belan, fruktodonan novan jaron al ĉiuj aŭtoroj kaj artikolistoj, recenzistoj kaj artistoj, abonantoj kaj apogantoj, kiuj vivigis ĝis hodiaŭ La Gazeto-n. Se vi ŝatas ĝin, ne forgesu reaboni, dankon.

Madeleine de ZILAH

La Gazeto n.79
1999.12.15
Enhavo


Aŭtoroj

Hector ALOS I FONT,  William AULD,  Bernard AUNIS,  Jean-Pierre CAVELAN,  CHATEAUBRIAND,  André CHERPILLOD,  François DEGOUL,  Jean DOUBLET,  EdZ,  Federico GOBBO,  Salvador GUMÁ,  Algis KASPIRAVICIUS,  Olga KERZIOUK,  Meva MARON,  Giordano MOYA,  Spiros SARAFIAN,  Trevor STEELE,  Peter WASSERMANN,  Eugene de ZILAH

K
A
R
A
J


L
E
G
A
N
T
O
J


LG-79   Enhavo

 

 • Ĉu geniulo?   p. 3   [Red-vortoj]
  Eugene de ZILAH
 • El viaj leteroj   p. 5   [Leteroj]
  Federico GOBBO, Hector ALOS I FONT, Algis KASPIRAVICIUS, André CHERPILLOD
 • Du liberoj...   p. 7   [Ili diris...]
  CHATEAUBRIAND
    el Vojaĝo en Ameriko de CHATEAUBRIAND
 • Mia dumenseco   p. 8   [Nia tribo]
  William AULD
 • Ĉi-foje eltranĉaĵo el la Cairns Post' de 1959.06.23   p. 10   [Rakontoj]
  Trevor STEELE
 • Reve pri la librolisto   p. 11   [Nia lingvo]
  Jean DOUBLET
 • Proverbo-Ĉifro 'pĉ-79'   p. 12   [Ludoj]
 • Elreviĝoj de nemodernigita romantikulo   p. 13   [Nia lingvo]
  Spiros SARAFIAN
 • Finis poldeviae!   p. 15   [Ni ridetu]
  Bernard AUNIS
 • Instinkto kaj kulturo   p. 16   [Nia kulturo]
  Giordano MOYA
 • Berlino kun hipopotamoj   p. 19   [Nia kulturo]
  Meva MARON
 • La ŝoseo   p. 21   [Rakontoj]
  Salvador GUMÁ
 • Sur malseka erikejo   p. 23   [Ni legis]
  recenzis Jean-Pierre CAVELAN
    pri Ĉashundo de la Baskerviloj (La) de Arthur CONAN DOYLE, elangligis William AULD, krimromano - eld. Sezonoj, Rusio, 1998 - 176p.
 • Humure amara   p. 23   [Ni legis]
  recenzis Peter WASSERMANN
    pri Aŭdienco de Václav HAVEL, el la ĉeĥa tradukis Josef VONDROUŜEK, teatraĵo - eld. Kava-Pech, Ĉeĥio, 1996 - 40p.
 • Mia pado   p. 24   [Ni legis]
  legis François DEGOUL
    pri Mia pado de Gerrit BERVELING, eseoj, artikoloj, predikoj, noveloj - eld. Fonto, Brazilo, 1997 - 311p
 • Panoramo de la universala skribo   p. 27   [Ni legis]
  recenzis EdZ
    pri Panoramo de la universala skribo de Jon Walter YUNG, AEIUO, Tuluzo, Francio, 1995 - 292p.
 • Vagante sur siaj revoj   p. 29   [Ni legis]
  legis Olga KERZIOUK
    pri Besto de Vakareso (La) de Joseph d' ARBAUD, el okcitana tradukis Jean-Luc TORTEL, novelo - eld. Kava-Pech, Ĉeĥio, 1998 - 96p.
 • ŜPB-79   p. 30   [Ludoj]
 • Ĉu vi jam scias...?   p. 30   [Ĉu vi jam scias...?]

LG-79   Enhavo

LG-79© La Gazeto - 1999.12.15 - 2001.01.07. Viajn rimarkojn al TTT-red.