LG-Bonvenon
plena pagho

Kelkaj paŝoj kun Spomenka ŜTIMEC...
- - -
Vojaĝo al Kazohinio, danĝera libro

 

Karaj Legantoj,

Por tiu ĉi kajero de LG ni realigis revon: kunesti kaj kunparoli kun Spomenka Ŝtimec, kapti ŝiajn spontanajn respondojn al demandoj eble maldiskretaj. Aŭskultante ŝin mi rememoris etan frazon de T.E. Lawrence: "Por mi libro estas la plej bona aĵo kiu povas esti farita" (For me a book is the best thing that can be done, el letero de 8 januaro 1923). Spomenka Ŝtimec jam donacis al beletro-amantoj plurajn juvelajn verkojn kaj laboras je unu plia, pri nebanala ina vivo.

Ĉi-numere vi ankaŭ legos eseon de Lukizarra pri la fenomeno 'kulturo' hodiaŭ, fragmenton el brila libro de indiano Amitav Ghosh, mirindan sperton de Trevor Steele en Litovio, redaktoran artikolon pri l' aktualeco de Vojaĝo al Kazohinio, recenzon de Claus J. Günkel okaze de raporto pri la lingva problemo en EU,... pipran prilingvan artikolon de André Cherpillod kiu trovis tempon verki ĝin por vi kvankam lasttempe li arde studadis la malfacilaĵojn de la franca lingvo: vidu p30.

Dankon al ĉiuj aŭtoroj kiuj partoprenis en LG-81.

Madeleine de ZILAH

La Gazeto n.81
1999.03.15
Enhavo


Aŭtoroj

Nora CARAGEA,  André CHERPILLOD,  Amitav GHOSH,  Aldo de' GIORGI,  Anatolo GONĈAROV,  Claus J. GÜNKEL,  Kris LONG,  LUKIZARRA,  Magda Lena,  Abel MONTAGUT,  Wilhelm T. OESTE,  Ionel ONET,  Edgar POE,  RHEINHARD,  Salman RUSHDIE,  Trevor STEELE,  Spomenka ŜTIMEC,  Jean-Luc TORTEL,  Eugene de ZILAH

K
A
R
A
J


L
E
G
A
N
T
O
J


LG-81   Enhavo

 

 • Ĉu behinoj?   p. 3   [Red-vortoj]
  Eugene de ZILAH
 • Proverbo-ĉifro 'pĉ-81'   p. 5   [Ludoj]
  Nora CARAGEA
 • La deveno de "krokodili"   p. 6   [Nia lingvo]
  André CHERPILLOD
 • Intervjuo kun Spomenka ŜTIMEC   p. 7   [Nia tribo]
  Spomenka ŜTIMEC, Magda Lena
 • Mirlando   p. 12   [Nia vivo]
  Trevor STEELE
 • Kio estas kulturo?   p. 13   [Nia kulturo]
  LUKIZARRA
 • Saĝulo solas   p. 17   [Ili diris...]
  Salman RUSHDIE
 • Freŭdeca felietono   p. 18   [Ni legis]
  Aldo de' GIORGI
    pri Sonĝonovelo de Arthur SCHNITZLER, elgermanigis Michel DUC GONINAZ, romano, eld. Kava-Pech, Ĉekio, 1997, 96p.
 • Mejloŝtono al epokkonvena, scienca argumentado   p. 19   [Ni legis]
  recenzis Claus J. GÜNKEL
    pri Kostoj de la Eŭropa lingva (ne-)komunikado (La) red Reinhardt SELTEN, elitaligis Umberto BROCCATELLI, eld. Esperanto Radikala Asocio, Romo, 1997,150p.
 • La alienisto, Machado de ASSIS   p. 20   [Ni legis]
  recenzis Ionel ONET
    pri Alienisto (La) de Machado de ASSIS, elportugaligis Sergio VIANA, novelo - eld. Fonto, Brazilo, 1997, 95p.
 • Vigla muzo de klarvida bardo   p. 21   [Ni legis]
  recenzis Abel MONTAGUT
    pri Sur Parnaso de Timothy B. CARR, poemaro - eld. FEL, Antverpeno, 1998, 118p
 • Mezepoka judaraba lingvo   p. 22   [Nia kulturo]
  Amitav GHOSH
    el In an Antique Land de Amitav GHOSH, eld. Alfred A. Knopf, New York, 1993
    el angla (ekstrakto)
 • Pri neelparoleblaj konsonantsinsekvoj   p. 24   [Nia lingvo]
  Kris LONG
 • Ni lernu el bestoj...   p. 24   [Nia lingvo]
  Jean-Luc TORTEL
 • Kiel oni silentas ĉe diversaj nacioj   p. 25   [Nia lingvo]
  Anatolo GONĈAROV
 • ŜPB-81   p. 26   [Ludoj]
  elektita de RHEINHARD
 • Eleonora   p. 27   [Rakontoj]
  Edgar POE, elangligis Wilhelm T. OESTE
 • Ĉu vi jam scias...?   p. 30   [Ĉu vi jam scias...?]
    pri Cherpillod, SAT-Amikaro, Akademio de Eo, OSIEK ktp.

LG-81   Enhavo

LG-81© La Gazeto - 1999.03.15 - 2001.01.07. Viajn rimarkojn al TTT-red.